Kto powienien zajmować się ochroną imprez masowych?

 Organizacja imprez masowych to wiele zagadnień, wśród których z pewnością dość istotną rolę odgrywa zapewnienie odpowiedniej ochrony uczestniczącym w niej osobom. I tutaj często rodzą się pewne wątpliwości, kto powinien się tym zajmować. Policja, odpowiednie firmy ochroniarskie czy też wystarczy kilka osób, które zostaną poinstruowane, co mają robić? Tym bardziej, że w tej kwestii przepisy nie są zbyt jednoznaczne , co rodzi bardzo wiele pytań i wątpliwości.

Wiele osób pytanych o kwestię bezpieczeństwa, zwłaszcza pracujących w branży ochroniarskiej uważa, że ci którzy mają za zadanie chronić jej uczestników powinni posiadać koncesję na ochronę osób i mienia. Jak się jednak okazuje, w tej kwestii przepisy, czy Ustawa o organizacji imprez masowych i wiele z nią powiązanych nie są zbyt jednoznaczne co sprawia, że interpretacja tego faktu nie jest prosta.

Występuje tutaj pewne powiązanie Ustawy o imprezach masowych z ustawą o ochronie osób i mienia. W myśl tej pierwszej, organizator musi zadbać o bezpieczeństwo. W kontekście tej właśnie ustawy oznacza to przede wszystkim zatrudnienie odpowiednich służb porządkowych i informacyjnych, które będą podlegały kierownikowi do spraw bezpieczeństwa tej właśnie imprezy. W tej samej ustawie jest także wspomniane, iż pracownik służb porządkowych powinien posiadać ważną licencję pracownika ochrony fizycznej. I właśnie z tego powodu często występuje błędne przekonanie, iż obie ustawy się ze sobą ściśle wiążą.

Pracownicy ochrony fizycznej mają za zadanie przede wszystkim ochraniać zdrowie i mienie, a co za tym idzie, mają zazwyczaj nieco szerszy zakres kompetencji niż zatrudnione służby porządkowe. Jednakże tego typu koncesji wymaga się zazwyczaj od przedsiębiorcy który świadczy usługi za kresu ochrony i mienia. Dlatego też jeżeli organizator imprezy masowej decyduje się na powołanie własnych służb w tym celu, traktuje się to jako swoiste działanie wewnętrzne i dlatego od osób, które są do tego zatrudniane nie zawsze jest wymagana koncesja.

Generalnie więc nie zawsze w sytuacji gdy jest organizowana ochrona imprez masowych koniecznie muszą to być tylko i wyłącznie osoby z licencją POF. Jednakże, zatrudnianie takich właśnie osób daje znacznie większą pewność tego, iż podejdą oni profesjonalnie do zleconych im zadań. Wtedy jednak należy rozróżnić służby porządkowe, czyli zajmujące się utrzymaniem terenu imprezy w odpowiednim staniem od tych osób, których zadaniem jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo. Nie powinny one wykonywać tych samym zadań i obowiązków. Na pewno najbardziej korzystną opcją jest taka gdy zatrudnia się firmę, która kompleksowo zajmuje się organizacją ochrony a często także i służb porządkowych na danej imprezie. Dla organizatorów to przede wszystkim ułatwienie zadania, gdyż wiąże się to z bardzo wieloma czynnościami, które wówczas w ramach podpisanej umowy wykonuje zatrudniona firma. Poza tym często w takiej sytuacji gdy ochronę i zapewnienie porządku na imprezie powierza się firmie całościowo, wówczas w sytuacji gdy nie dopełnią swoich obowiązków organizator imprezy ma prawo dochodzić od nich odszkodowania.

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *