Bezpieczeństwo imprez masowych – zadanie organizatora

 Gdy w grę wchodzi organizowanie imprez masowych to jej organizatorzy ponoszą za nią pełną odpowiedzialność. Nie tylko muszą uzyskać zezwolenie, ale także zapewnić odpowiednią ochronę, zarówno jak mowa o ochronie służb mundurowych, jak też pomoc medyczną czy podobne. Często to właśnie przedstawienie odpowiednich planów organizacji zabezpieczenia imprez z każdej strony przesądza o tym, czy organizator uzyska na nią zezwolenie.

To w jaki sposób należy organizować i zabezpieczać imprezy szczegółowo opisuje Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Z niej można się dowiedzieć, że główny ich podział to imprezy rozrywkowe oraz sportowe. Jednakże ustawa definiuje także imprezy masowe podwyższonego ryzyka, do którym można zaliczyć mecze piłki nożnej, a na pewno wówczas, gdy kibice drużyn nie pałają do siebie pozytywnymi uczuciami. Gdy więc organizowana ma być tego typu impreza, po stronie organizatora jak też policji konieczne jest zapewnienie większej ilości osób do ochrony i zabezpieczenia imprezy.

Do każdej imprezy masowej koniecznie musi być sporządzony jej regulamin, który przez służby porządkowe powinien być egzekwowany. Zakaz wnoszenia ostrych przedmiotów, szklanych butelek, alkoholu czy na przykład zakaz wstępu osób poniżej pewnego wieku – to wszystko ustala organizator, biorąc pod uwagę charakter organizowanej imprezy. Taki regulamin stanowi jeden z niezbędnych załączników do wniosku o wydanie pozwolenia na organizację tego typu imprezy.

Istotne jest także skoordynowanie działań wszystkich służb. Dlatego powinna zostać wyznaczona jedna osoba, odpowiedzialna za to, aby przebiegały one bez problemu. W kwestiach związanych z bezpieczeństwem takiej osobie podlega także między innymi spiker , gdyż w razie potrzeby bezwzględnie ma ogłaszać to, co jest mu przekazane.

Kwestie bezpieczeństwa obejmują jednak wiele innych czynności i działań koniecznych do wykonania. Zapewnienie odpowiedniej pomocy medycznej w razie potrzeby to także jedna z tych czynności. Tutaj organizatorzy muszą brać pod uwagę rodzaj imprezy, obszar, na jakim się będzie odbywała oraz odpowiednio ocenić zagrożenia. W przypadku na przykład meczów piłki nożnej zasadne jest bowiem to, aby zorganizować więcej punktów medycznych, niż przykładowo na festynie rodzinnym organizowanym dla mieszkańców miasta.

Bez względu także na to, czy impreza odbywa się na powietrzu czy w budynku, muszą zostać wyznaczone drogi ewakuacyjne. Chodzi o to, aby w razie zagrożenia uczestnicy imprezy nie rozbiegali się we wszystkich kierunkach, a zmierzali w wyznaczone miejsca, gzie służby porządkowe pomogą im udać się w bezpieczne miejsce.

Dobra organizacja imprezy od strony bezpieczeństwa to także spokój organizatorów. Odpowiadają oni bowiem za wszystkie powstałe na imprezie zdarzenia, jeżeli ktoś zrobi sobie krzywdę, na przykład złamie nogę w wyniku źle oznaczonych stopni, może od organizatorów dochodzić odszkodowania za powstałe straty. Dlatego warto zadbać o odpowiednią ochronę i porządek, nawet kosztem większych wydatków, niż potem narazić się na pozwy obejmujące kwoty często znacznie przekraczające wydatki na organizację całej imprezy. Nie mówiąc już o reputacji organizatora oraz tym, że wówczas może nie otrzymać pozwolenia na organizowanie kolejnych imprez tego typu.

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *